low code

utveckling av applikationer med lite kodning: applikationerna sätts samman huvudsakligen, men inte enbart, av färdigskrivna komponenter. Utvecklarna lägger till handskriven kod bara för speciella funktioner. Det är alltså low code i betydelsen lite kod – inte kodning på låg (maskinnära) nivå. Utveckling i low code görs i ett grafiskt användargränssnitt: programmeraren markerar vilka komponenter som ska höra ihop och hur de ska interagera. – Low code gör att utvecklingsprojekt kan genomföras på kort tid och utföras av mindre erfarna programmerare. Samtidigt finns möjlighet att vid behov lägga till vanlig programkod. – Benämningen low code förekom första gången 2014 i en rapport från Forrester Research. Det bör tilläggas att arbetssättet inte är något radikalt nytt, utan ett steg i en långvarig utveckling för att förenkla programutveckling med hjälp av färdigskrivna komponenter. – Man talar också om no code, alltså ingen kodning alls. – Se också kombinerbar (composable).

[programmering] [11 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-12