lysdiod

(light emitting diode, LED) – liten lampa eller ljus­punkt som består av halvledar­material och som lyser när ström passerar genom den. – Lysdioder har länge använts som indikator­ljus på instrumentpaneler och på elektroniska apparater, men också som ljus­källa i optiska fiber­kablar och som bakgrunds­belysning för LCD-skärmar. På 2010‑talet har det blivit vanligt med vanlig be­lysning och bil­lyktor med lys­dioder. Det finns lysdioder i olika färger och en variant som avger osynligt infra­rött ljus (används i fjärrkontroller). Lysdioder med blått ljus är en relativt ny uppfinning, och det var när den kom som det blev möjligt att framställa lysdioder som avger vitt ljus och andra färger: en lysdiod med vitt ljus är i själva verket en kombination av en röd, en grön och en blå lysdiod (se RGB). Lys­dioder är tåligare, mer lång­livade och alstrar mindre värme än glödlampor, och de drar mycket mindre ström. Där­emot drar de mer ström än LCD‑skärmar (om man bortser från LCD‑skärmarnas bakgrundsbelysning). Det var därför som de röda lys­dioderna på de äldsta digital­uren och mini­räknarna byttes ut mot LCD‑tecken­fönster. – Se också organiska lys­dioder och QLED samt diod.

[bildskärmar] [elektronik] [ändrad 19 december 2018]