MainStreet

ett amerikanskt rekryteringsföretag som tidigare betalade tio tusen dollar till personer som tog it‑jobb som gjorde att de måste flytta från Silicon Valley. Företaget har senare gått över till att erbjuda skatterådgivning. – Tanken var att utflyttarna skulle slippa de höga levnadskostnaderna i Silicon Valley och därför acceptera en lägre lön, vilket arbetsgivaren tjänar på. Belöningen på tio tusen dollar betalades ut efter ett års anställning. MainStreet grundades 2019 av tre tidigare anställda på Google. – Se mainstreet.com. – Läs också om tech exodus.

[arbetsmarknad] [ändrad 6 februari 2023]

Dagens ord: 2020-02-13