Mark I

(officiellt namn ASCC, Automatic sequence controlled calculator, även känd som Harvard Mark I) – en av de allra första datorerna. Den utvecklades av Howard Aiken i samarbete med bland annat Grace Hopper. Mark I byggdes i USA under andra världs­kriget, men visades upp först 1946. Den har gett namn åt Harvardarkitektu­ren. – Mark I vägde fem ton och behövde fyra sekunder för att göra en multi­plika­tion. Det var en elektro­mekanisk maskin med hålremsor och reläer, och den kunde bara bearbeta tal i den ordning som de matades in. – Mark I räknades länge som den första datorn i konkurrens med Eniac. Men numera räknas den tyska Z3 från 1941, konstruerad av Konrad Zuse, som den första datorn. – Det fanns också en Manchester Mark I.