Marshmallow

version 6 av Android, Googles operativ­system för mobil­tele­foner. Till­känna­gavs i augusti 2015. – Se Googles blogg för ut­veck­lare av Android: länk. – Efterföljaren, version 7, heter Nougat och föregångaren hette Lollipop.

[android] [versioner] [ändrad 22 augusti 2017]