Marshmallow

version 6 av Android, Googles operativ­system för mobil­tele­foner. Tillkänna­gavs i augusti 2015. – Se Googles blogg för ut­veck­lare av Android: länk. – Efterföljaren, version 7, hette Nougat och föregångaren hette Lollipop.

[android] [android-versioner] [ändrad 22 augusti 2017]