massive array of idle disks

stor uppsättning stilla­stående hård­diskar – i data­lagring: ett antal hårddiskar som är stilla­stående större delen av tiden. Ofta flera tusen hårddiskar. Förkortas MAID. – Om informationen på någon av hårddiskarna efterfrågas startas just den hård­disken, och när informationen har överförts stannar hårddisken igen. – MAID‑teknik används för lagring av data som sällan efterfrågas, men som man ändå vill ha relativt snabb tillgång till vid behov (se nearline och WORO). Väntetiden brukar vara några sekunder. – Fördelen med MAID är besparingar i strömförbrukning, inte minst kylning. Dessutom minskar slitaget på hårddiskarna. – Namnet: Anspelar på RAID, redundant array of independent disks.

[lagringsmedier] [ändrad 18 januari 2018]