master

– inom it: 

  1. – anordning eller funktion som styr något annat (en slav eller sekundär). Kan översättas med styr- eller huvud-;
  2. original, källa – information som ska anses vara korrekt och som tillhandahålls för att andra informationsanvändare ska rätta sig efter den. (Se också en enda källa till sanning)

– Termen master har obehagliga associationer, i synnerhet i kombination med slave, och byts därför allt oftare ut mot leader – ledare eller primary – primär, även: main – huvud-. – Slave byts ut mot secondary – sekundärfollower – följare, replica – replik eller standby – reserv.

[hårdvara] [informationshantering] [språktips] [ändrad 2 november 2022]