matrisskrivare

(dot matrix printer eller matrix printer) – skrivare som skriver alla tecken som mönster av små punkter som kan ur­skiljas på nära håll. – Skriv­a­ren har ett skrivhuvud som består av små stift tätt tillsam­mans (en matris, på engelska dot matrix eller bara matrix). Varje tecken skrivs genom att en kombi­na­tion av stift i skrivhuvudet formar tecknet och trycker på ett färgband mot papperet. Matrisskrivare används numera mest för massutskrifter av fakturor och liknande. Den grafiska kvaliteten är låg, men kostnaden per utskrift är också låg. På 1980‑talet såldes matrisskrivare som till­behör till persondatorer, men de har ersatts av bläckskrivare och billiga laser­skrivare.

[skrivare] [ändrad 19 februari 2020]