matrisskrivare

(dot matrix printer eller matrix printer) – skrivare som skriver alla tecken som mönster av punkter som kan ur­skiljas på nära håll. – Skriv­a­ren har ett skrivhuvud som består av små stift tätt tillsam­mans (en matris, på engelska dot matrix eller bara matrix). Varje tecken skrivs genom att en kom­bi­na­tion av stift i skrivhuvudet formar tecknet och trycker på ett färgband mot papperet. Mat­ris­skriv­are används numera mest för massutskrifter av fakturor och liknande. Den grafiska kvaliteten är låg, men kostnaden per ut­skrift är också låg. På 1980‑talet såldes matrisskrivare som till­behör till persondatorer, men de har ersatts av bläckskrivare och billiga laser­skrivare.

[skrivare] [ändrad 19 februari 2020]