Mbed

Mbed OS – ett utrymmessnålt operativsystem för saker­nas inter­net och inbyggda system. Det har utvecklats av processorutvecklaren Arm. Mbed är utvecklad för Arms egna pro­cessorer. Till skillnad från många andra nyare operativ­­system är Mbed inte baserat på Linux. – Mbed har ut­vecklats sedan 2006, inledningsvis med tanke på studerande och andra som vill kunna programmera sina egna kon­struktioner. Det släpptes för företagsmarknaden under 2015. – Namnet: För­enklad stavning av embed. – Se os.mbed.com.

[operativsystem] [ändrad 12 februari 2018]

Dagens ord: 2014-10-14