Megaupload

en fildelnings‑tjänst som stängdes i januari 2012  efter beskyllningar om piratkopiering. Stängningen ledde omedel­bart till motåtgärder från bland annat Anonymous: till exempel gjordes FBI:s webbplats tillfälligt oåtkomlig. – Mega­up­load hör formellt hemma i Hongkong, men har inte haft någon verksamhet där. Grundaren, som är bosatt i Nya Zeeland, går under namnet Kim Dotcom. Han startade i januari 2013 en er­­sättare för Megaupload vid namn mega. – USA begärde 2012 att Nya Zeeland skulle lämna ut Kim Dotcom, som i USA är åtalad för stämpling till brott, svindleri och penningtvätt. Han har varit häktad i Nya Zeeland sedan dess, men är fri mot borgen. Frågan om utlämning till USA skulle avgöras sommaren 2020 av Nya Zeelands högsta domstol, men inget är klart när detta skrivs.  – Mer information i Wikipedia.

[fildelning] [nerlagt] [ändrad 12 augusti 2020]