mekanisk

  1. – om matematisk problem­lösning: gjord utan insikt eller krea­ti­vitet, enbart genom tillämp­ning av givna regler. Att lösa ett ma­te­ma­tiskt problem mekaniskt är att följa en al­go­ritm steg för steg från början till slut. Antagandet att varje problem som en fanta­si­lös men nog­grann männi­ska kan lösa med papper och penna också kan lösas av en maskin kallas för Church‑Turings hypo­tes – se Alonzo Church† och Alan Turing†;
  2. – annars: om anordningar: bestående av delar av metall, plast eller annat fast material som kan röra sig och påverka varandra.

[datorvetenskap] [matematik och logik] [ändrad 29 september 2020]