Meshnet

ett avsomnat projekt för att skapa ett kommu­nika­tions­­nätverk som är fritt från över­vakning och censur, och omöjligt att blockera. – Grund­idén var att del­tagarna kommunicerar direkt och indirekt med varandra med trådlös teknik (se mesh). Nätverkets plattform är CJDNS. – Mesh­net kallades ibland för darknet, ett namn som projektet ville slippa: Meshnet är nämligen privat snarare än hemligt. – Webb­sajten projectmeshnet.org är nerlagd (2016), men kopplar vidare till Hyperboria (hyperboria.net), ett projekt med liknande inriktning. – Läs också om bit (be­tydelse 2), community network, Feed over email, Free network foundation†, Greatfire, Haystack, internetridån, svartkast och Telex (betydelse 2).

[nerlagt] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 19 juni 2019]

Dagens ord: 2012-09-13