Meshnet

avsomnat projekt för att skapa ett kommu­nika­tions­­nätverk som är fritt från över­vakning och censur, och omöjligt att blockera. – Grund­idén var att del­tagarna kommunicerar direkt och indirekt med varandra med trådlös teknik (se mesh). Nätverkets plattform är CJDNS. –– Mesh­net kallades ibland för darknet, ett namn som projektet ville slippa: Meshnet är nämligen privat snarare än hemligt. –– Webb­sajten projectmeshnet.org är nerlagd (2016), men kopplar vidare till Hyperboria, ett projekt med liknande inriktning.– – Läs också om bit (be­tydelse 2), community network, Feed over email, Free network foundation, Greatfire, Haystack, internet­ridån, svart­kast och Telex.

Dagens ord: 2012-09-13