metaverse

metaversum, metavärld (av meta och universe) – ett annat ord för cyber­rymden, alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är till­gäng­lig genom internet. – Ordet meta­verse infördes 1993 av den ame­ri­kan­ska för­fat­taren Neal Stephen­son (länk) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tre­dimen­sion­ella miljöer som man kan nå i dator­spel för flera användare, eller i speciella gemen­skaper. Användare repre­sen­teras i meta­versum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från video­kameror. Miljön i metavärlden kan göras om av an­vänd­ar­na, och i vissa metavärldar, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Läs mer på den ameri­kanska webb­sidan Metaverse roadmap (länk).

[virtuell verklighet] [ändrad 26 september 2017]