metaverse

metaversum, metavärld (av meta och universe) – ett annat ord för cyberrymden, alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är tillgäng­lig genom internet. – Ordet meta­verse infördes 1993 av den amerikanska för­fat­taren Neal Stephen­son (länk) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tredimensionella miljöer som man kan nå i dator­spel för flera användare, eller i speciella gemenskaper. Användare repre­sen­teras i meta­versum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från video­kameror. Miljön i metavärlden kan göras om av användar­na, och i vissa metavärldar, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk).

[virtuell verklighet] [ändrad 19 april 2020]