Metro

tidigare namn på an­vändar­gräns­snittet i Windows 8. I augusti 2012 slut­a­de Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska före­taget Metro AG, och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user inter­face, an­vändar­gräns­snitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Micro­softs principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska in­for­ma­tion i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simu­le­rade tre­dimen­sio­nella effekter används. An­vändar­gräns­snittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[grafiskt användargränssnitt] [windows] [ändrad 24 april 2017]