MICR

Magnetic ink character recognition – användning av magnetiserat bläck som skydd mot förfalskning av pappersdokument, till exempel checkar. Vissa tecken eller detaljer på dokumentet trycks med magnetiserat bläck, som kan avläsas med speciell utrustning. Det magnetiska bläcket kan användas för att smyga in dold information i synlig text och mönster. För­falsk­ningar som har gjorts med färgkopiatorer och skrivare saknar magnetiskt bläck och avslöjas därför lätt.

[förkortningar på M] [it-säkerhet] [ändrad 12 juli 2017]