Microsoft Forefront

en nerlagd produktlinje med säkerhetssystem för företag från Microsoft. Varu­märket användes 2007–2015. Microsoft Forefront innehöll produkter för skydd av företagets nätverk och för identitetshantering. En del av produkt­er­na säljs numera under andra namn, se Microsoft identity manager (länk).

[identitet] [it-säkerhet] [nerlagt] [ändrad 18 mars 2019]