missbruksregeln

benämning på den avskaffade lag som sade att uppgifter som kränker en persons per­son­liga integritet inte fick hanteras i ostrukturerade data. Detta föreskrevs i paragraf 5a i den avskaffade Personuppgiftslagen† (PUL). Annars var personupp­gifter i ostrukturerade data undantagna från Personuppgiftslagen. – Person­uppgifts­lagen ersattes 2018 med EU:s gemensamma Dataskyddsförordning, som inte gör skillnad mellan strukturerade och ostruk­tur­e­rade person­uppgifter. Alla per­son­upp­gifter faller därmed under miss­bruks­regelns princip. – Som kränk­ande personuppgifter räknas framför allt det som i lagen kallas för känsliga personuppgifter.

[dataskyddsförordningen] [inaktuellt] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

Dagens ord: 2017-04-13