Moonv6

avvecklat amerikanskt projekt för att praktiskt demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar. – Projektet drev nät baserade på IPv6 och upp­manade inter­net­opera­törer att slussa sin IPv4-trafik genom IPv6-nätet. – Moonv6 drevs av amerikanska myndigheter, uni­ver­si­tet och inter­net­opera­törer. – Läs mer på moonv6.com (stängd). – Läs också om 6Net.

[internet] [nerlagt] [ändrad 7 april 2017]