moralpanik

kraftig och oresonlig reaktion i en grupp mot ett påstått hot mot samhället och dess normer. – Moralpanik kan gälla kriminalitet, sexuella beteenden, klädsel och frisyrer eller nöjen och underhållning som utmålas som skadliga. Utbrott av moralpanik har drabbat allt från jazzmusik till satellit-tv och datorspel. Typiskt för moralpanik är att:

  • – de som sprider moralpanik behöver inte ha personlig erfarenhet av det som det gäller;
  • – den som begär faktaunderlag eller bedriver källkritik fördöms som medskyldig;
  • – alla försök att nyansera påståendena räknas som medlöperi;
  • – moralpaniken trappas upp genom att panikspridarna försöker överträffa varandra.

– På engelska: moral panic.

[skvaller och rykten] [ändrad 7 mars 2023]