moralpanik

(moral panic) – kraftig och oresonabel reaktion i en grupp mot ett påstått hot mot samhället och dess normer. Moralpanik kan gälla kriminalitet, sexuella beteenden, klädsel och frisyrer eller nöjen och underhållning som utmålas som skadliga. Utbrott av moralpanik har drabbat allt från jazzmusik till satellit-tv och datorspel. Typiskt för moralpanik är att:

  • – de som sprider moralpanik behöver inte ha personlig erfarenhet av det som det gäller;
  • – den som begär faktaunderlag eller bedriver källkritik fördöms som medskyldig;
  • – alla försök att nyansera påståendena räknas som medlöperi;
  • – moralpaniken trappas upp genom att panikspridarna försöker överträffa varandra.

[skvaller och rykten] [12 februari 2018]