mouse arrest

musarrest – avstängning från en tjänst på internet.

[it-humor] [ändrad 20 januari 2016]