mutex

kort för mutual exclusion – ömsesidigt uteslutande – i programmering: beteckning på algoritmer som hindrar två parallella exekveringsförlopp från att samtidigt försöka utnyttja samma resurs.

[programmering] [ändrad 14 augusti 2019]