Myndigheten för digital förvaltning

(förkortat DIGG) – myndighet som leder digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige. Den börjar arbeta den 1 september 2018 och absorberar då bland annat E-legitimationsnämnden†. – Se digg.se.

[it-politik] [myndigheter] [20 augusti 2018]