Myndigheten för digital förvaltning

(förkortat DIGG) – myndighet som leder digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige. Den började arbeta den 1 september 2018 och absorberade då bland annat E-legitimationsnämnden†. – Se digg.se.

[it-politik] [myndigheter] [6 augusti 2019]