nanoskopi

mikroskopi som gör det möjligt att se objekt som tidigare ansetts vara för små för att kunna ses med ljusmikroskopi. – Uppfinningen av nanoskopi belönades 2014 med Nobelpriset i kemi (länk). Nobelpristagar­nas metod kallas mer exakt för superupp­löst fluorescensmikroskopi. Sedan slutet av 1800-talet har det ansetts fysiskt omöjligt att med van­liga mikroskop urskilja detaljer som är mindre än halva ljusets våglängd, alltså som minst 0,2 mikrometer (tusendels millimeter). Med ”vanliga mikro­skop” menas här optiska mikroskop, alltså mikroskop som förstorar objekt som belyses med synligt ljus. (Andra typer av mikroskop, som elektronmikroskop, kan urskilja mindre detaljer.) Nobelpristagarna Betzig, Hell och Moerner utvecklade ett sätt att spränga den gränsen. – På engelska: nanoscopy.

[forskning] [fysik] [ändrad 10 mars 2022]