National center for supercomputing applications

NCSA – forskningsinstitut som använder superdatorer för forskning inom många områden. Det ingår i University of Illinois (illinois.edu) och finns i Urbana-Champaign. – NCSA är bland annat känt för att det var där som Marc Andreessen och Eric Bina utvecklade webbläsaren Mosaic. – Se ncsa.illinois.edu.