Nationellt IT-brottscentrum

Nic – den svenska polisens organisation för utred­ning och hante­ring av it‑rela­te­rade brott. Verk­sam­heten inleddes den 1 oktober 2015. – Nic ska bland annat utreda hot mot infra­struk­turen, ekonomisk brotts­lig­het och bilder på sexu­ella över­grepp mot barn, förutsett att det har anknyt­ning till it. Nic ingår i polisens nationella operativa avdelning Noa. – Läs mer här.

[it-relaterade brott]

Dagens ord: 2016-01-14