native content

i reklam: artikelliknande text som i själva verket är ett slags betald annons. Kallas också för native advertising. Man brukar ange två kriterier:

  • native content är skrivet i en berättande, journalistisk stil och ska inte vara öppet säljande. Grafiskt är det utformat så att det liknar redaktionellt material i den publikation (tryckt tidning eller webb­pub­li­ka­tion) som det ingår i. Det ska stå bland redaktionella artiklar, inte för sig. Men det ska tydligt markeras att det inte är redaktionellt material;
  • native content ska inte ha till uppgift att locka läsarna att besöka en webbsida eller göra något annat aktivt. Allt man vill ha sagt ska finnas i texten. Syftet ska vara att påverka läsarens benägenhet att välja en viss produkt eller tjänst.

– Läs också om ordet native.

[marknadsföring] [ändrad 2 juli 2017]