nätverksadapter

(network adapter, network interface adapter, även: network card) – gammalmodig term för datorns inbygg­da an­slut­ning till dator­nätverk; de elek­tron­iska kretsar i datorn som hanterar kom­mu­ni­ka­tionen mellan datorn och nätet. Förr var nätverksadaptern ett särskilt kort, nätverkskortet, numera är nätverksadaptern in­te­gre­rad i moderkortet. Datorerna kan sedan länge utan separat utrustning hantera många slags nätverkskommunikation, både trådbunden, trådlös (wi‑fi) och sladdlös (Bluetooth).

[nätverk] [ändrad 10 oktober 2018]