nätverksadapter

(network adapter, network interface adapter, även: network card) – gammalmodig term för datorns inbygg­da anslutning till datornätverk; de elek­tron­iska kretsar i datorn som hanterar kommunika­tionen mellan datorn och nätet. Förr var nätverksadaptern ett särskilt kort, nätverkskortet, numera är nätverksadaptern integrerad i moderkortet. Datorerna kan sedan länge utan separat utrustning hantera många slags nätverkskommunikation, både trådburen, trådlös (wi‑fi) och sladdlös (Bluetooth).

[nätverk] [ändrad 10 oktober 2018]