NC

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddade ned alla program från en server eller från webben. En standard för NC‑datorer lanserades 1996 av Oracles chef Larry Ellison. Tänkta för­delar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möj­lig­heten att minska Microsofts dominans på program­mark­naden. Flera NC‑modeller tillverkades och såldes, men efter några år för­svann alla NC från marknaden. – Mer i Wikipedia. – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

[förkortningar på N] [persondatorer] [ändrad 18 januari 2018]