nearline

om datalagring: nearline storage – data­lagring som ger snabbare åtkomst än offline, men är lång­sammare än on­line. Data lagras på optiska diskar eller band­kassetter i system som gör att efter­frågad in­formation kan göras åtkomlig på några sekunder. Man kan också an­vända hård­diskar som är stilla­stående, utom när någon efter­frågar in­formationen som de innehåller. (Se MAID, massive array of idle disks.) – Near­line‑data­lagring är en kompromiss mellan arkivering och direkt­åtkomst. En fördel är att kostnaderna för kylning och drift minskar, efter­som informations­bärarna står stilla större delen av tiden. – Se också WORO.

[datalagring] [ändrad 5 februari 2020]