Net1

en svensk mobiloperatör som an­vänder frekvensen 450 mega­hertz för mobilt bredband. Andra mobilope­ra­törer an­vänder frekvenser på två gigahertz eller mer. – Den lägre fre­kvensen innebär att räck­vidden blir längre, vilket ger bättre täck­ning på lands­bygden. Nack­delen är att kapaciteten (bandbredden) samtidigt blir lägre. – Net1 grund­a­des 1998 av bland andra Jan Freese†, fast då under namnet Nordisk Mobiltelefon Sverige, ett namn som an­knöt till det gamla NMT‑nätet†. Det nya NMT tog över frekvens­bandet runt 450 megahertz som blev ledigt när det gamla NMT‑nätet av­vecklades 2007. Före­taget NMT begärde sig själv i konkurs i början av 2009, och konkurs­boet köptes då av amerikanska Access Industries (länk). Sedan marknadsfördes före­taget först under namnet Ice.net, från maj 2010 under namnet Net1, se net1.se. – Se också Digital 450.

[företag] [mobilt] [ändrad 16 december 2020]