NetBSD

version av operativsystemet BSD som utvecklas för att vara körbart på många tekniska plattformar, inklusive multiprocessorsystem, inbyggda system och handhållna datorer. NetBSD sprids med källkod och har utvecklats sedan 1993. Projektet och varumärket NetBSD ägs av NetBSD Foundation (länk). – Se netbsd.org. – OpenBSD är en avknoppning från NetBSD.