Next generation internet

(NGI) – en avslutad statlig amerikansk satsning på avancerade tjänster på internet, främst avsedd för myndigheternas behov. Inleddes 1998, avslutades runt år 2000. Ska inte blandas ihop med Internet2 eller med UltraScience Net†. – En del av arbetet med Next generation internet har fortsatt inom det statliga amerikanska projektet Large scale networking (länk). – Läs också om Evergrow† och PlanetLab.)

[avslutad] [internet] [ändrad 25 maj 2021]