Next generation internet

(NGI) – en avslutad statlig amerikansk satsning på avancerade tjänster på internet, främst avsedd för myndigheternas behov. Inleddes 1998, avslutades runt år 2000. Ska inte blandas ihop med Internet2 eller med UltraScience Net†. En del av arbetet med NGI har fortsatt inom det statliga amerikanska projektet Large scale networking (länk). – Läs också om Evergrow† och PlanetLab.)

[avslutad] [internet] [ändrad 22 augusti 2018]