Next

Nexts märke, formgivet av Paul Rand. Formen anspelar på den allra första Next-datorn, som var kubformad.

NeXT Computer, senare NeXT Software –– det dator­före­tag som Steve Jobs grundade 1986 efter att han hade utmanövrerats från Apple. – Next lanserade en dator med samma namn, elegant formgiven och rik på finesser, men långsam. Datorns historiska insats är att Tim Berners-Lee och Robert Cailliau använde den när de ut­veck­lade World Wide Web (se artikel i The Guardian: länk). – Next lade ner till­verk­ningen av datorer 1993. Ope­ra­tiv­­systemet Next­Step (senare OpenStep) vann mer anseende på grund av sin lätt­hanterliga men kraft­fulla objektorienterade ut­veck­lings­miljö. Apple köpte Next 1997, av­veck­lade verksamheten och gjorde Next­Step till grund för OS X (som numera heter macOS), samt fick tillbaka Steve Jobs på köpet.

[it-historia] [persondatorer] [unix] [ändrad 5 juni 2017]