Nexus One

en nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bildskärmen av typ AMOLED. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. Där­efter utvecklade Google fram till 2016 flera mobiltelefoner och surf­plattor under varu­märket Nexus. Därefter användes varumärket Pixel.

[mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 11 september 2019]