Nexus

avvecklat varumärke för smarta mobiler och surfplattor från Google. Det användes fram till den 4 oktober 2016, då det ersattes av varumärket Pixel. – Tele­fonerna kallades ibland för Google Phone, men det var inget varumärke. De hade operativ­­systemet Android, och kan ses som före­­bilder för andra till­­verkare som an­vänder Android i sina pro­dukter. – Nexus/Pixel-enheterna till­verkas av andra före­tag, oftast HTC, enligt Googles speci­fika­tioner. – Den första mobil­­tele­fonen med namnet Nexus var Nexus One från 2010. Den följdes av Nexus S, Nexus 4, Nexus 5 och Nexus 6. Den första surf­­plattan med namnet Nexus var Nexus 7 från 2012, samma år följd av Nexus 10. Nexus Q var en kort­levad spelare för strömmande medier. Den såldes några månader 2012 i USA, och drogs sedan in. Men 2015 kom Google Nexus Player†. – Se google.com/nexus. – Google ägde 2011—2014 också Motor­ola Mobility, som ut­veck­lade mobil­­tele­­fonen Moto X.

[mobiltelefoner] [nerlagt] [surfplattor] [ändrad 26 april 2017]