NIST

National institute of standards and technology – en amerikanskt federal myndighet som fastställer standarder, bland annat för it. – NIST har standarder för mått och vikt samt för teknisk utrustning. Standarden för it‑säkerhet kallas för NIST-CSF – cyber security framework. Den standarden anpassas under 2020‑talet till svenska förhållanden. – NIST har hand om regelverket för it‑system som används av statliga myndigheter, FISMA. För it‑säkerhet anger NIST:s ramverk fem huvudfunktioner:

  • – skydda;
  • – upptäcka;
  • – åtgärda;
  • – återställa;
  • – identifiera.

– Se nist.gov.

[amerikanska myndigheter] [förkortningar på N] [it-system] [standarder] [ändrad 7 september 2021]