NIST

National institute of standards and technology – amerikanskt federal myndighet som fastställer standarder. Det gäller standarder för mått och vikt samt för teknisk utrustning, inklusive it‑system. – NIST har hand om regelverket för it‑system som används av statliga myndigheter, FISMA. – Se nist.gov.

[förkortningar på N] [it-system] [myndigheter] [standarder] [ändrad 12 september 2017]