Nook

en läsplatta från den ameri­kanska bok­handels­kedjan Barnes and Noble. –– Nook lan­se­ra­­des i oktober 2009. Den har trådlös anslutning till internet, bildskärm med elektroniskt papper, och ger användaren möjlighet att ”låna ut” böcker till andra användare i 20 dagar. –– Nook Color släpptes i november 2011 och har operativ­systemet Android. I maj 2012 beslöt Barnes and Noble att lägga Nook‑verk­sam­heten i ett nytt dotter­bolag, Nook Media LLC. Microsoft fi­nan­si­erar Nook Media med 17,6 procent av kapitalet. – I juli 2012 kom Nook i en version som tillägg till webb­läsare. – –Nook ska inte förväxlas med den ner­lagda läs­plattan Que†, som skulle säljas i sam­arbete med Barnes and Noble från 2010. –– Se barnesandnoble.com/nook.

[läsplattor] [ändrad 17 november 2018]