NOT

(inte) – står i boolesk algebra för vad som i formell logik kallas för en negation.

[logik] [ändrad 11 oktober 2018]