NPC

förkortning för non-player character – i dator­spel: agerande figur som inte styrs av en mänsklig spelare, utan av ett dator­program som ingår i spelets programkod. – Se också bot (=mjukvarurobot) och jäm­för med avatar.

[förkortningar på N] [spel] [ändrad 19 januari 2018]