nummerplan

(numbering plan) – regler för hur telefonnummer ska se ut. Den anger hur många siffror, och vilka siffror, som ska ingå i landsnummer, riktnummer (där sådana finns) och abonnentnummer samt regler för specialnummer som 112. Den internationella nummerplan som tillämpas i de flesta länder är E.164.