NVM Express

en specifikation för utbyte av data mellan dator och SSD. – NVM Express fastställdes 2011, eftersom det då behövdes en ny specifikation som var anpassad för SSD. Tidigare specifikationer, som SATA, var utformade för hård­diskar. De ger inte bästa möjliga resultat på SSD:er, som svarar snabbare. – NVM Express är en vidareutveckling av PCI Express. Bakom NVM Express står en branschorganisation med samma namn, se nvmexpress.org. – Förkortningen NVM står för non‑volatile memory, se icke‑flyktig. – NVM Express förkortas ibland NVMe. – NVMe‑oF står för NVMe over fabrics, se fabric.

[datalagring] [förkortningar på N] [sammankoppling] [ändrad 25 februari 2022]

Dagens ord: 2015-11-14