nyckellängd

antalet siffror i en krypteringsnyckel. – Nyckellängd anges oftast i antal bit, alltså i antal ettor och nollor. Ju längre nyckel, desto svårare för utomstående att knäcka kryptot. Vilken nyckellängd som kan anses säker beror på vilken krypteringsalgoritm man använder. I asymmetrisk kryptering med RSA‑algoritmen anses numera (2018) 4 096 bit som den kortaste nyckellängden som ger acceptabel säkerhet. För symmetrisk kryptering med AES anses minst 256 bit nödvändigt. – På engelska: key length eller key size.

[kryptering] [ändrad 28 april 2018]