Objectory

en metod för objektorienterad analys och design, utvecklad av Ivar Jacobson i hans dåvarande företag som också hette Objectory, grundat 1987. – Typiskt för Objectory var an­vänd­nings­fall, en grundlig analys av alla sätt som ett system kan användas på. Metoden Objectory kombinerades med Rationals utvecklingsverk­tyg efter att Rational köpte företaget Objectory 1995, först under namnet Rational Objectory Process, sedan under namnet Rational Unified Process. Mo­del­le­rings­språket UML bygger till stor del på Objectory. – Rational ingår sedan 2003 i IBM.

[företag] [systemutveckling] [uppköpt] [ändrad 2 februari 2022]