octillion

engelska för talet 1027, på svenska: tusen kvadriljoner. (På svenska skulle ordet oktiljon stå för 1048.)

[tal] [ändrad 22 maj 2018]