OEM

(original equipment manufacturer) – företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt (med kosmetiska ändringar) under sitt varumärke (white labeling). Exempel: Apples laserskrivare tillverkades i själva verket av Canon, som också sålde laserskrivare under sitt eget varumärke. Tillverkaren kan anpassa produkten till det beställande företagets önskemål. – OEM är alltså inte riktigt samma sak som legotillverkning, vilket innebär att tillverkningsföretaget får ritningarna (exakta specifikationer) av det företag som beställer produkten. – Förkortningen OEM används på ett inkonsekvent sätt: ibland står det för tillverkaren, ibland för säljföretaget. Det företag som ”OEM:ar” kan ibland vara tillverkaren, ibland säljföretaget. Om tillverkningsföretaget utvecklar produkten på uppdrag av det andra företaget talar man om original design manufacturing (ODM).

[företagstyper] [förkortningar på O] [innovation och produktion] [ändrad 17 augusti 2020]