Off-the-record messaging

även: OTR Messaging – ett tilläggs­program som krypterar snabbmeddelanden (instant messages). – Programmet har flera funktioner: medde­landena krypteras, motparten autenti­seras (du vet säkert vem du samtalar med), för­nek­bar autenti­sering (det går inte att i efterhand bevisa att du har skickat ett visst meddelande) och att det är omöjligt för utomstående att i efter­hand dekryptera dina meddelanden, även om nycklarna kommer på av­vägar. – Läs mer på cypherpunks.ca/otr (från 2016).

[kryptering] [meddelanden] [ändrad 14 januari 2020]

Dagens ord: 2019-09-15