Off-the-record messaging

även: OTR Messaging –– ett tilläggs­program som krypterar snabbmeddelanden (instant messages). – Pro­gram­met har flera funktioner: med­de­landena krypteras, motparten autenti­seras (du vet säkert vem du pratar med), för­nek­bar autenti­sering (det går inte att i efterhand bevisa att du har skickat ett visst med­del­ande) och att det är omöjligt för utomstående att i efter­hand dekryptera dina meddelanden, även om nycklarna kommer på av­vägar. – Läs mer på cypherpunks.ca/otr.

[kryptering] [meddelanden] [ändrad 19 april 2018]

Dagens ord: 2015-11-15