Olsen, Ken

Kenneth H Olsen (1926—2011), grundare av Digital Equipment Corporation, dess chef 1957—1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och ar­bet­a­de sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950‑talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. Digital blev historiskt: först för da­tor­er­na i PDP‑serien, sedan för VAX-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär ha kallat Unix för ”snake oil”. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite re­surs­er som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk, och tog hellre för­­luster i några år än att han sade upp an­ställda. – 1992 tving­a­des Ken Olsen lämna Digitals ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

[it-historia] [ken olsen] [personer] [ändrad 19 november 2017]