omvänd bildsökning

sökning efter bilder som liknar en viss bild, eller efter före­komster av samma bild. Görs med sök­motor. – Omvänd bildsökning kan an­vändas i käll­kritik och för att spåra brott mot upp­hovs­rätten. Det kallas för omvänd bildsökning därför att vid vanlig bild­sökning med sök­motor söker man efter bilder med hjälp av skrivna ord. Här utgår man från en bild och söker efter liknande eller likadana bilder. – På engelska: reverse image search. – Se också YouTube dataviewer.

[foto] [källkritik] [sökmotorer] [upphovsrätt] [ändrad 13 juli 2021]

Dagens ord: 2021-07-15