Open software foundation

(OSF) – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1998 för att ut­veckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1†. – OSF var ena sidan i de så kallade Unix‑krigen. Den andra sidan var Unix International†. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open† och bildade The open group. – I OSF ingick bland andra Digital†, Hitachi, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun†‑chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun forever”.

[nerlagt] [organisationer] [unix] [ändrad 22 februari 2018]