öppen mjukvara

(open software eller open source software) – program som sprids med öppen källkod. Den som har skaffat programmet har rätt att ändra i källkoden och att köra programmet med ändringar. – Skillnaden mellan öppen mjukvara och fri mjukvara är liten, om den alls existerar, och man talar ofta om fri och öppen mjukvara. Den skillnad som finns är snarast filosofisk: när man talar om öppen mjukvara betonar man möjligheterna att förbättra program genom att många människor granskar källkoden och bidrar med ändringar. Termen fri mjukvara handlar om varje enskild användares rätt att fritt förfoga över programmet och dess källkod.